LÀM CHỦ DÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Tài chính là máu của doanh nghiệp, nó được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể. Xét cho cùng, kết quả của mọi hoạt động quản trị và kinh doanh chính là lợi nhuận và gia tăng tài sản của chủ sở hữu. Tuy nhiên đây là một trong những khó khăn cơ bản của lãnh đạo các Doanh Nghiệp, đặc biệt là các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa, họ không có điều kiện thuê những Giám Đốc Tài Chính chuyên nghiệp, mà lãnh đạo của các Doanh Nghiệp lại không được đào tạo bài bản về vấn đề này, hoạt động của Doanh Nghiệp chỉ dừng lại ở mức độ kế toán xử lý số liệu.


- Nhiều CEO không biết về tài chính mà phụ thuộc hoàn toàn vào kế toán và KT cũng chỉ giải quyết ở góc độ kế toán chứ không phải tài chính.

- Sự lệch pha giữa quyết định KD và thực trạng tài chính luôn đẩy donh nghiệp vào những rủi ro tiềm ẩn, ví dụ như duy trì mức tồn kho không hợp lý làm suy giảm dòng tiền nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng thanh toán.

- Nhiều DN than phiền, trong sổ sách, họ luôn thấy mình có lãi nhưng trong két lại không thấy tiền đâu. Từ chỗ mất kiểm soát dòng tiền, họ đi vào nợ nần, thâm hụt tài chính và kết cục phá sản.

- Và nhiều DN vỡ nợ trong trạng thái họ đang có rất nhiều tài sản, họ không hề biết mình chết ở khoản phải thu, khoản phải trả, sản phẩm dở dang hay dạng tồn kho...

- Hay không nhìn rõ bức tranh tài chính, dòng tiền của mình, không đo lường các chỉ số tài chính để đưa ra các quyết định và chiến lược KD.

Để bù đắp những khoảng trống của Doanh Nghiệp, Hội đồng chuyên gia của HPM xây dựng một chương trình quản trị tài chính dành riêng cho các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa. Khác hẳn với những chương trình CFO dành cho đối tượng chuyên sâu là các Giám Đốc Tài Chính của các Doanh Nghiệp lớn, chương trình này xây dựng cho Giám đốc các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa, kết hợp với một người phụ trách hệ thống tài chính kế toán của Doanh Nghiệp, ít nhất hai người thạm dự khóa học sẽ có thể ứng dụng ngay những kiến thức này để có thể xây dựng hệ thống quản trị tài chính hiệu quả cho các Doanh Nghiệp.


GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình sẽ giúp lãnh đạo các Doanh Nghiệp hiểu rõ:

●   Vai trò của quản trị tài chính.

   Cấu trúc và các thành tố của hệ thống quản trị tài chính

  Hiểu về dòng tiền và tối đa hóa hiệu quả trong quản trị dòng tiền

  Nhìn rõ bức tranh tài chính của DN mình ở mọi thời điểm để đưa ra những quyết định chính xác tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh.

●  Biết phương pháp lập kế hoạch tài chính và chủ động trong quản trị dòng tiền, không phải bị động chạy theo nó.

  Hiểu rõ các đòn bẩy trong tài chính, sử dụng hiệu quả đòn bẩy để tạo những bước phát triển đột phá cho DN mà vẫn trong giới hạn an toàn

  Chủ động quản trị rủi ro tài chính, phòng ngừa những rủi ro, đặc biệt là những nguy cơ dẫn đến đổ vỡ DN

   Biết cách lập kế hoạch tài chính cho dự án đầu tư

 Củng cố cho lãnh đạo các DN những kiến thức về kế toán, thuế trong quản trị DN.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO (02 BUỔI)

- Tổng quan hệ thống kế toán cho nhà quản trị


PHẦN 4.1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (03 BUỔI)

1. Công cụ quản lý tài chính doanh nghiệp

- Các báo cáo tài chính

- Hệ thống các chỉ tiêu và tỷ số tài chính

- Kế hoạch kinh doanh

- Kế hoạch ngân sách tiền mặt

- Báo cáo tài chính dự toán

2. Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp

- Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

- Phân tích hoạt động kinh doanh

- Phân tích khả năng thanh toán

- Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản

- Phân tích khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động tài chính

- Ứng dụng và hỗ trợ: Xây dựng, hoàn thiện KPIs về tài chính doanh nghiệp.PHẦN 4.2: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (02 BUỔI)

1. Mục tiêu và Quy trình lập kế hoạch tài chính

- Mục tiêu lập kế hoạch tài chính

- Quy trình lập kế hoạch tài chính

- Yêu cầu lập kế hoạch tài chính

2. Lập kế hoạch kinh doanh

- Kế hoạch tiêu thụ và ngân sách doanh thu

- Kế hoạch sản xuất và ngân sách chi phí sản xuất

- Dự toán ngân sách chi phí bán hàng

- Dự toán ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Xây dựng báo cáo kết quả kinh doanh dự toán

3. Lập kế hoạch ngân sách tiền mặt

- Các yêu cầu liên quan

- Dự toán ngân sách thu tiền

- Dự toán ngân sách chi tiền

- Cân đối ngân sách tiền mặt

- Kế hoạch nguồn tài trợ

4. Lập các Báo cáo tài chính dự toán

- Bảng cân đối kế toán dự toán

- Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán

- Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính tại đơn vị.
PHẦN 2: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP (02 BUỔI)

- Dòng tiền và báo cáo tài chính

- Phân tích dòng tiền và các quyết định tài chính

- Nội dung quản trị dòng tiền và Kế hoạch ngân quỹ tiền mặt

- Đánh giá được khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới;

- Đánh giá được khả năng quản lý công nợ;

- Đánh giả được khả năng quản lý tiền thông qua dư lượng tiền mặt – Thu nợ - Trả nợ - Hàng tồn kho trong doanh nghiệp;

- Thực hành các tình huống về Quản trị dòng tiền
PHẦN 3: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (01 BUỔI)

- Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính

- Vị trí, chức năng của tài chính doanh nghiệp

- Công cụ và các quyết định tài chính doanh nghiệp

- Mục tiêu và nguyên tắc của quản trị tài chính

- Vai trò của CEO trong hệ thống tài chính DN.

- Vai trò của Giám đốc tài chính và hệ thống kế toán trong Hệ thống tài chính DN.PHẦN 5: TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (02 BUỔI) 

1. Các vấn đề tài chính dự án đầu tư

- Dự toán tài chính dự án

- Thẩm định tài chính dự án

- Kiểm soát chi phí – lợi nhuận dự án

- Quyết toán tài chính dự án

2. Quản trị rủi ro tài chính dự án

- Công cụ đo hiệu quả tài chính: NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, DSCR

3. Quản lý việc XD hệ thống thông số trong tính toán hiệu quả tài chính

- Thông số doanh thu và các căn cứ thực tế

- Thông số chi phí và các căn cứ thực tế

- Vấn đề dự báo lãi suất cho vay, tỷ giá hối đoái

- Ứng dụng tình huống - Tòa nhà The Number One

4. Quản lý phương pháp tính toán hiệu quả tài chính

- Quản trị chi phí vốn của dự án và WACC

- Vấn đề tính chính xác Tổng đầu tư & tính toán dự phòng phí theo quy định luật pháp

- Kỹ thuật lượng hóa quản trị Rủi ro của Dự án (vấn đề độ nhạy của dự án)

5. Rủi ro dự án đến từ những biến động kinh tế vĩ mô

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ThS. Đoàn Hữu Cảnh

- Chuyên gia tư vấn tài chính cho nhiều tập đoàn: Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, Vietnam Airline,Tập đoàn FPT, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng NN&PTNTViệt Nam…..Ths. Vũ Long

Chuyên gia cao cấp về tư vấn và đào tạo tài chính kế toán thuế.

Giản viên cao cấp của tổ chức CEFE CHLB Đức.

GĐ hệ thống Start up Edu Việt Nam.

Có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính tại CEL consultancy & E-Learning, Kiểm toán Đông Dương Indochina AUDIT ...

PGS.TS Nguyễn Đức Trung
Các chức vụ hiện tại:
Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Giảng viên ITP – Sunderland University - UK
Chuyên gia thủy điện của World Bank
Chuyên gia tư vấn đầu tư dự án nước sạch ĐBSCL của AFD.
Chuyên gia tư vấn đầu tư dự án nước sạch ĐBSCL của ADB

PGS.TS Nguyễn Văn Định

Tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh về Tài chính tại Trường Đại học Boise Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế về Tài chính và nâng hàm PGS năm 2006 tại ĐH KTQD.

Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh - ĐH KTQD.

25 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG TRÌNH HPM ĐÃ TỔ CHỨC
KHOẢN ĐẦU TƯ CHO CHƯƠNG TRÌNH
Ngày khai giảng: Chủ Nhật ngày 01 tháng 06 năm 2019
➢ Lịch học : Chủ nhật hàng tuần
➢ Thời lượng : 2 tháng
➢ Thời gian : Sáng: 8h15-11h30 & Chiều: 13h30-17h00
◉  Địa điểm : Phòng đào tạo HPM, tầng 5 tòa nhà HPM, số 17/B1 lô 7B Lê Hồng Phong, Hải Phòng
HOTLINE: 0936 636 232
Sau chuỗi chương trình thành công, HPM tri ân khách hàng chương trình ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
GIẢM NGAY 45% dành cho 10 học viên hoàn tất đăng ký sớm nhất.

HỌC PHÍ CHỈ CÒN
NHẬN ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY
HPM giảm thêm 5% cho học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên hoặc học viên đã từng học tại HPM (tính tại thời điểm đăng ký)
HOTLINE: 0936 636 232
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HPM
VP Hải Phòng :Tầng 05 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1-Lô 17 Lê Hồng Phong, Hải Phòng
VP Hà Nội : Tòa nhà B&T, số 3/120 Trường Chinh, quận Đống Đa, TP Hà Nội
VP Hồ Chí Minh : Tầng 7, KS Trường Thịnh, số 224 Lý Tự Trọng, quận 1, TP Hồ Chí Minh
+ Hotline: 0936 636 232 
+ Fanpage: HPM Việt Nam
+ Email: Daotaodoanhnhanhpm@gmail.com
+ Web: www.hpm.edu.vn